กศน.ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Print

นางชัญญา  โคกฤทธิ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ตำบลเชิงกลัดจัดอบรมทักษะชีวิตโครงการอบรมดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ ณ กศน.ตำบลเชิงกลัด หมู่ 7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจันทักษะชีวิตจัดวันที่ 28 ธันวาคม 2561