ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นายทวีชัย   มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดวัดช่องลม วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561