ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Print

นายทวีชัย   มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดวัดช่องลม วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒