กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.โพประจักษ์

วันที่  12  มกราคม 2562  บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์  โดยนำกิจกรรมลูกโป่งหรรษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์บิงโก

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโพประจักษ์ พร้อมทั้งรถโมบายเคลื่อนที่

และบุคลากร กศน.จังหวัดสิงห์บุรีร่วมจัดกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย

 

Thachang0.001

Thachang0.002 Thachang0.003

Thachang0.004

Thachang0.005

Thachang0.006

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561