กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่  13  มกราคม 2562  กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562   ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าช้าง 

โดยมี  นางศิริลักษณ์  เหมาะพิชัย  นายอำเภอท่าช้างให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และนายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง  รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอท่าช้าง

พร้อมด้วย นายยงยุทธ ธิตินิลนิธิ  ผู็อำนวยการสถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ผู้นำชุมชน และภาคีเครืองข่ายให้การต้อนรับ 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวาดภาพระบายสี   ตอบคำถามจากต้นไม้ความรู้ เกมส์กินวิบาก  เก้าอี้ดนตรี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและเยาวชน 

ผู้ปกครองในพื้นที่นอกพื้นที่อำเภอท่าช้างร่วมกิจกรรม มากกว่า 300  คน

Thachang0.200

Thachang0.201

Thachang0.202

Thachang0.203

Thachang0.204

Thachang0.205

Thachang0.206

Thachang0.207

Thachang0.209

Thachang0.208

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561