บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอเคลื่อนที่

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้าง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความรู้สู่ชุมชนในโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ณ หมู่ที่ 5 ตำบลพิกุลทอง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอด และกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย

nong1

nong2

nong3

nong5

nong6

nong7

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561