กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กศน.อำเภอท่าช้าง  นำโดย ครู กศน.ตำบลวิหารขาวดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง).

หลักสูตรการทำตะกร้า จากวัสดุเหลือใช้ ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 1 ตำบลวิหารขาว อ.ท่าช้าง  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน

ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิหารขาว

nong5.001

nong5.002

nong5.003

nong5.004

nong5.005

nong5.006

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561