กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ

Print

กศน.อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยครู กศน.ตำบลโพประจักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสูนย์ฝึกอาชีพชุมชชน

กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ จำนวน 15 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่  16-22  มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี

nong4.001

nong4.002

nong4.003

nong4.004

nong4.005

nong4.006

nong4.007