กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน(STEM Education)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน(STEM Education) ณ กศน.อำเภอท่าช้าง
โดยมี นายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง
เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา ทั้้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
         1  โลกใต้เลนส์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
         2  การบริหารจัดการขยะและวัสดุศาสตร์
         3  การใช้ชีวิตกับ Social Media 4.0
         4  พลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง การเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟชนิดต่างๆ

03

04

05

08

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561