กศน.ตำบลสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดกลุ่มอาขีพชุมชน วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า

นางสยุมพร  เอี่ยมสะอาด ครูกศน.ตำบลสิงห์ เปิดกลุ่มอาชีพชุมชน วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า(ขนมเปี๊ยะ) หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์

โดยมีนางสาวปภินดา วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอบางระจัน ออกนิเทศการดำเนินกิจกรรม

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561