กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด

Print

วันที่ 24 มกราคม 2562
กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด
โดยมีนายศาตพรพงษ์   สงวนสินวัฒนา ครูผู้ช่วย เป็นประธานในพิธีเปิด และนมัสการพระปลัดวิโรจน์  ธมมธโร
เจ้าอาวาสวัดวิหารขาว บรรยายธรรมะ ให้กับนักศึกษา และนายสมหมาย บุญคำพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวิหารขาว ให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด

0001

0002

00050006

0008