กศน.ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า

นางสาวภัทราวรรณ  กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา กลุ่มสนใจหลักสูตรระยะสั้น วิชากระเป๋าจากเศษผ้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บาสื้อผ้าบ้นแม่ลา ระหว่างวันที่ 17-21  มกราคม 2562 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561