กศน.อำเภอท่าช้างส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

กศน.อำเภอท่าช้าง นำโดย นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอท่าช้าง
มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้างคัดเลือกนักศึกษา กศน.อำเภอท่าช้าง จำนวน 1 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
ในระหว่างวันที่ 20 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

0003 0012 0012
0004 0007
0010 0014

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561