กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง (พืชผัก/สมุนไพรไทย)

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง (พืชผัก/สมุนไพรไทย)
ในวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าช้าง สถานที่จัดกิจกรรม กศน.อำเภอท่าช้าง
หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 24 คน

0015 0016 0017
0018 0019 0020
0021 0022 0023

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561