นายสันติ ต่วนชะเอม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

Print

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม คณะทำงานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษานอกระบบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

55