กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ร่วมกับบรรณารักษ์ทั้ง 5 อำเภอ
ดำเนินการจัดโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
     ฐานที่ 1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมพวงกุญแจลูกปัด
     ฐานที่ 2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน กิจกรรมเรียนรู้ห้องสมุดพาเพลิน
     ฐานที่ 3 ห้องสมุดประชาชนอำเภออินทร์บุรี กิจกรรมเกมบันไดงู
     ฐานที่ 4 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรี กิจกรรมตุ๊กตาถุงเท้าการบูร
     ฐานที่ 5 ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจัน กิจกรรมพวงกุญแจลูกปัด
     ฐานที่ 6 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง กิจกรรมเพนกวินความรู้
และมีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการ ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

0024 0025 0026
0027 0028 0029

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561