กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๖๑

Print

 กศน.อำเภอบางระจัน จัดสนามสอบ เพื่อดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่๒/๖๑ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอบางระจันทุกระดับชั้นโดยอยู่ในความดูแลของ นางสมฤทัย ด้ามทองผอ. กศน.อำเภอบางระจันพร้อมคณะครูกศน.ตำบลและครูโรงเรียนบางระจันวิทยา มีนายสมศักย์ แย้มนุ่มผอ.รร.บางระจันเป็นประธานสนามสอบเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม  ณสนามสอบโรงเรียนบางระจันวิทยา