ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Print
วันที่  18 มีนาคม 2562  นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ร่วมกับ นางสยุมพร  เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โดยให้บริการหนังสือดีแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่  24  มีนาคม 2562 ณ  ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน