กศน.ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร

Print

นางสาวสมิตตา  จวงถาวร ครู กศน.ตำบลพักทัน พร้อมนักศึกษา กศน.ตำบลพักทัน ร่วมกันเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง สส.และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสส.ให้กับแม่ค้า พ่อค้า และคนที่มาซื้อของ ณ ตลาดนัดพักทัน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒