กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรม โครงการจัดการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

Print

วันที่ 31 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม โดยได้เรียนเชิญ นายประพันธ์ สุนทรนันท์ อดีต ผอ.กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้มาขับเสภาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดบอร์ดนิทรรศการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี2