กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการ "สร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ

Print
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ กศน.อำเภอบางระจัน ได้จัดกิจกรรม โครงการ "สร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพร จัดซุ้มกิจกรรมจากห้องสมุดประชาชนทั้ง ๖ อำเภอ จัดซุ้มอาหารเพื่อให้ผู้สูงอายุ ร่วมสนุกรับของเป็นที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจันเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายสันติ  ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีและผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง ๖ แห่งมาร่วมเป็นเกียรติ