กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลสมัย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Print

 นางสมฤทัย  ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลสมัย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ ผูกผ้าประดับธงรั้ว กศน.อำเภอบางระจันและห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน ๒๕๖๒