กศน.ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมผักปลอดสารพิษ

Print

นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่าย “เดินวิ่งสุขภาพทด้วยวิถีบางระจัน” นำกลุ่มจิตอาสา ตำบลไม้ดัด นำกิจกรรมผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย เวลา05.00-09.30น. วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ เทศบาลเมืองบางระจัน