ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดเคลื่อนที่

Print
  ในวันที่ 26 เมษายน 2562  นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการสอนประดิษฐ์ถุงหอมการบูรให้กับประชาชนทั่วไป  ณ  วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง