กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยครูกศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ห้

85

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561