กศน. อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชาการเพาะเห็ด

Print
นางชัญญา. โคกฤทธิ์ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด กศน.อำเภอบางระจันเปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ  กลุ่มสนใจวิชาการเพาะเห็ด  วันที่26-30 เมษายน2562  ณ  ศาลาวัดดอนกระเชา หมู่3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี