กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจหลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้า

น.ส.ภัทราวรณ กลัดอินทร์ ครู กศน.ตำบลแม่ลา  จัดกิจกรรมอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้าตำบลแม่ลา ระหว่างวันที่ 29,30 เม.ย. 1,2  พ.ค. 62  ณ   32/5  ม.2  ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผู้เรียน  จำนวน10 คน โดยมี นางวันเพ็ญ  หาญคำ  เป็นวิทยากร

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561