กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ

กศน.อำเภอบางระจันจัดอบรมผู้สูงอายุ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมพลังผู้สูงวัยร่วมใจพัฒนาสังคม มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปเห็ด
2.กิจกรรมฝึกอาหารคาวอาหารหวาน การทำขนมเรไร ขนมช่อม่วง ขนมกล้วยบวดชี แกงป่าปลาช่อน ยำใหญ่
3.กิจกรรมดนตรี การตีกลองยาวประกอบท่ารำ
โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบางระจันเข้าร่วมจำนวน 60 คน

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561