กศน.อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม Baby Farmer

Print

 นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัดเป็นวิทยากรกิจกรรม Baby Farmer ตำบลไม้ดัด อบต.ไม้ดัด กศน.ไม้ดัด รพสต ไม้ดัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริตำบลไม้ดัด