กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

Print

 

นางสาวภัทราวรรณ  กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างทาสี  กศน.ตำบลแม่ลา ระหว่างวันที่ 2-8 มิ.ย. 62