กศน.อำเภอเมือง นำบุคลากร และนักศึกษา กศน. จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสันติ  ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสุรพล  อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง นำบุคลากร และนักศึกษา กศน. จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสิงห์บุรี ในงานมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง       ภัยของยาเสพติด  โดยมีนายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน     เปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี4450744512S 2678797S 22061115

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561