สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) กศน.ตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่”เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการรักการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)กับ กศน.ตำบลบ้านกร่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่”เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561