”เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” กศน.อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Print

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการรักการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน

โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)กับ กศน.ตำบลบ้านกร่าง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่

”เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ”

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกร่าง

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี