สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดประชุมคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนายธิติพนธ์. ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

พร้อมด้วย

นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมประชุมหารือกับคณะครู อาจารย์ นักเรียน

จำนวน 40 คน

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561