การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร

ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562

โดยมีนายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธาน

พร้อมด้วย

นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่

ประมาณ 60 คน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติงานต่อจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563