นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม เข้าร่วมงานการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม

เข้าร่วมงานการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบ


และการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดให้กับนักศึกษา

และประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม


ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม


ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561