นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว พร้อมด้วยคณะนิเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาในสังกัด

Print

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว พร้อมด้วยคณะนิเทศ

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ณ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช และพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี