นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี

Print

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว

 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี