กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นางประกายแก้ว อินเจริญ พนักงานธุรการ ส4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส ในการนี้ มีบุคลากร กศน.อำเภอเมืองฯเข้าร่วมในนาม กศน.อำเภอเมือง.ฯ ด้วย

1 2 3

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561