กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Print

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดพิธี และให้ความรู้ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี1234567