ร่วมโครงการอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับ ครู กศน.

Print

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้    ครู กศน. ตำบล นำโดย นางสาวกมลวรรณ กันภัย นางสาวจันทนา  ทองใบ นางสาวภัทรศรี รักงาม และ นางสาวกัญญาภัทร  นาคนัตถ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 123445678(Best Practice) สำหรับ ครู กศน. จัดโดย สถาบัน กศน. ภาคกลาง ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา