นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง ลงพื้นที่ใน 8 ตำบล ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี

Print

นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางจรูญ อ่ำจำปา ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง ในพื้นที่ใน 8 ตำบล ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี นิเทศตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ครู วิทยากร และผู้เรียนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน กลุ่มสนใจ และรูปแบบ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ซึ่งมีการจัดการศึกษาต่อเนื่องในช่วง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2562 ในพื้นที่ รวมทั้งหมดจำนวน    32  กลุ่ม

123456689101112