เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

💞

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

🥰ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายนอกห้องสมุด โดยการจัดกิจกรรมดังนี้


1.กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น เรื่องพจนานุกิน


2.กิจกรรมหนังสือพิมพ์ฝาผนัง

เรื่อง รวมมิตรผักผลไม้แก้ร้อนในและผักไม้ 7 ชนิดที่ไม่ควรปลอกเปลือกก่อนทาน


3.กิจกรรมความรู้กับยาเสพติด


4. เกมส์ภาษาพาสนุก ฝึกสมองทดลองปัญญา


5. เกมส์สุภาษิตคิดสนุก


6. กิจกรรมบรรณสัญจร 


 ณ บ้านหนังสือชุมชน ตรอ.ดวงดาว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 09.30-11.30 น.

ได้รับการนิเทศน์การจัดกิจกรรมจาก นางสาวนันทนา โสมภีร์ ครูอาสาสมัครตำบลท่าระหัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 19 คน 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561