ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

Print
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายทวีชัย  มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ณ ตลาดยิ่งรวย มีผู้มาใช้บริการ ๑๑ คนจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งในตลาดและรอบข้างตลาดบางส่วนก้เป็นผู้ที่มาซื้อของใช้