กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ดัด

Print

กศน.อำเภอบางระจันได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ดัด