กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพ

Print

 เมื่อวันที่๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอบางระจันจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสันติ  ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวสุมนณ์  บุตรยี่ ศึกษานิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีมาให้คำปรึกษาและสังเกตุการณ์