กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

Print

 นายรังสรรค์  บญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ดัด ๑๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๑๒กรกฎาคม ๒๕๖๒