กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

Print

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย บุคลากร ครู กศน.ตำบล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

สมาชิกยุวกาชาดและผู้กำกับเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี

1 2
3 5