กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ธัญบุรี ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่

นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด วิทยากรกลุ่มครัวเรือนจิตอาสาตำบลไม้ดัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอธัญบุรี ซึ่งมาศึกษาเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561