กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ต้อนรับคณะผู้สูงอายุมาศึกษาดูงาน ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไม้ดัด

Print

นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไม้ดัด วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒